Komisje

Relacje z wydarzeń

2020-05-25

Sprawozdanie z Otwartego Spotkania Komisji Arbitrażowej ICC Polska na temat Wytycznych ICC dotyczących możliwych środków służących ograniczeniu wpływu pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe

W dniu 13 maja 2020 r. odbyło się Otwarte Spotkanie Komisji Arbitrażowej ICC Polska. Po raz pierwszy posiedzenie Komisji Arbitrażowej ICC Polska miało formę wideokonferencji, dzięki czemu możliwe było uczestniczenie w nim nie tylko członków Komisji Arbitrażowej ICC Polska, ale także kilkudziesięciu osób zainteresowanych tematyką arbitrażu. Kanwą spotkania były opublikowane przez ICC Wytyczne z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczące możliwych środków służących ograniczeniu wpływu pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe (ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic).

czytaj więcej

2020-05-06

WEBINAR: Arbitraż ICC w czasach pandemii COVID-19: Wytyczne ICC dotyczące możliwych środków służących ograniczeniu wpływu pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe

6 maja 2020 ICC Polska zorganizowało webinarium poświęcone wpływowi pandemii COVID-19 na postępowania arbitrażowe toczące się na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC.

czytaj więcej
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved