Komisje

powrót Wydarzenie

Szkolenie

2019-05-20 | Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

Seminarium ICC pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes SN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf: Wybrane zagadnienia arbitrażu międzynarodowego z perspektywy sądów polskich

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium „Wybrane zagadnienia arbitrażu międzynarodowego z perspektywy sądów polskich” skierowane do sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego oraz arbitrów orzekających w sądach arbitrażowych. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Paryżu zostało objęte honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

Spotkanie ma na celu omówienie wybranych zagadnień dotyczących arbitrażu międzynarodowego. Jest to również doskonała okazja do integracji środowiska arbitrażowego, wymiany doświadczeń i poszerzenia praktycznej wiedzy z zakresu działalności Sądu ICC i problematyki sądownictwa polubownego.

Program

09:30 – 10:00       Rejestracja i powitalna kawa

10:00 – 10:15       Otwarcie 

10:15 – 10:45       dr Maria Hauser-Morel (Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej)

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy ICC i jego Sekretariat - prezentacja, rola i funkcjonowanie

•       Specyfika postępowania arbitrażowego ICC

•       Posiedzenia Sądu przy ICC: jak przebiegają?

•       Rola Sądu przy ICC w procesie konstytuowania Trybunału Arbitrażowego oraz wyłączania arbitrów

•       Kontrola wyroków

 

10:45 – 11:15       Pytania i odpowiedzi

11:15 – 11:30       Przerwa na kawę

 

11:30 – 12:15       dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)

Zagadnienia dotyczące arbitrażu w najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

•       Zdatność arbitrażowa

•       Zapis na sąd polubowny, jego zakres i wykładnia

•       Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej

•       Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – nowy model procesowy

•       Akta sprawy sądu polubownego

 

12:15 – 12:45       Dyskusja

12:45                     Uwagi końcowe


 

Informacje organizacyjne


Miejsce

Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie
Plac Krasińskich 2/4/6
Sala Konferencyjna Sądu Najwyższego (III piętro)

Zgłoszenia

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium na skrzynkę mailową ICC Polska: sekretariat@iccpolska.pl

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved