Komisje

powrót Publikacja

Klauzula siły wyższej MIH, Klauzula uciążliwości MIH

ICC Polska udostępnia Państwu kolejną publikację sfinalizowaną przez MIH w 2003 r. Zawarte w niej wzorce klauzuli siły wyższej (force majeure) oraz klauzuli uciążliwości(hardship) zostały sformułowane przez najlepszych specjalistów w omawianej dziedzinie, w sposób precyzyjny, jasny i wyczerpujący, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań i zagrożeń w obrocie zagranicznym. Zmierzają one do zapewnienia ochrony interesów stron umowy w wyważonym i sprawiedliwym zakresie.

Język:

Kup

Cena
Dostępne formaty:
52,50 PLN
Druk:

Warto zauważyć że, wychodząc poza tradycyjne uregulowania, klauzule te mogą być także stosowane w przypadku okoliczności uniemożliwiających lub nadmiernie utrudniających wykonanie zobowiązania, które istniały już w chwili zawarcia umowy, lecz strony nie wiedziały wówczas i nie mogły o nich wiedzieć. Istnieje oczywiście pełna możliwość adaptacji każdej z obu klauzul do specyfiki konkretnej transakcji, na przykład poprzez zawężenie zakresu stosowania danej klauzuli czy odpowiedni dobór, przy formułowaniu danej umowy, przejawów siły wyższej zdefiniowanych w odnośnym wyliczeniu.

Omawiane klauzule mogą być przydatne zwłaszcza przy negocjowaniu i zawieraniu takich kontraktów jak umowy międzynarodowej sprzedaży, agencji, dystrybucji, franchisingu oraz innych międzynarodowych transakcji handlowych.
Publikacja, obok tekstów klauzul w językach angielskim (tekst autentyczny) i polskim, zawiera również komentarze MIH w sprawie ich stosowania i interpretacji.

Autorem tłumaczenia jest Pan Andrzej Kąkolecki.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved