Komisje

powrót Publikacja

Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Sprzedaży

W toku prac prowadzonych przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej ( ICC Poland) staramy się przybliżać Państwu najcenniejsze publikacje z bogatego dorobku ICC. Po szeregu publikacji związanych z finansową stroną transakcji w handlu zagranicznym przyszła obecnie kolej na Modelowy Kontrakt Międzynarodowej Sprzedaży ICC ( The Model ICC Sales Contract).

Publikacja ta to jeden z bestsellerów ICC – niezwykle popularne narzędzie dla handlowców i przedsiębiorców sprzedających i kupujących dobra w obrocie transgranicznym.

Język:

Kup

Cena
Dostępne formaty:
210 PLN
Druk:

Modelowy kontrakt został opracowany przez grupę najwyższej klasy prawników ekspertów na skalę światową i w sposób bardzo skuteczny zabezpiecza interesy obu stron umowy.

Godna podkreślenia jest jego modułowa struktura pozwalająca na zastosowanie wzorcowego kontraktu w wersji kompletnej (cześć szczegółowa i ogólne warunki) lub tylko ogólnych warunków.

Kontrakt ten jest szczególnie godny polecenia w sytuacji zawierania umowy z dostawca pochodzącym z kraju o całkowicie odmiennym systemie prawnym lub w wypadku negocjacji z silniejszym partnerem, który może próbować narzucić swoje rozwiązana mniej korzystne dla mniejszego, polskiego partnera.

Po raz kolejny otrzymują Państwo wysokiej jakości tłumaczenie. Tekst polski został opracowany przez Pana Jarosława Hermanowskigo. Niezwykle cenne uwagi w trakcie korekty wniósł pan Andrzej Kąkolecki. Obu Panom pragnę tą drogą złożyć serdeczne podziękowania.

Pragnę zapewnić Państwa, iż ICC Poland będzie kontynuować wysiłki sprzyjające dalszemu podnoszeniu poziomu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie standardów wspomagających międzynarodową wymianę gospodarczą.

Kończąc gorąco zachęcam Państwa do śledzenia dalszych prac ICC Poland i do udziału w organizowanych przez nas konferencjach i seminariach.

 

Warszawa, marzec 2004

dr Stefan Jerzak

Prezes Zarządu

Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Izby Handlowej

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved