Komisje

powrót Publikacja

Incoterms 2010 wersja polsko-angielska

Reguły Incoterms® są standardowo umieszczane w umowach handlowych na cały świecie tak by zdefiniować podział odpowiedzialności za dostawę towarów pomiędzy między dostawcą a nabywcą towarów. Cieszące się światową akceptacją zapisy wprowadzają ład w różniących się znacząco systemach prawa gospodarczego różnych krajów i zasłużenie stały się sensacją w handlu międzynarodowym 75 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zostały zaproponowane przez ICC.

Język:

Kup

Cena
Dostępne formaty:
157,50 PLN
Druk:

Regularnie nowelizowane Incoterms® są niezbędnym narzędziem pracy każdego, kto ma do czynienia z handlem międzynarodowym. Nowe wydanie uwzględnia zmiany jakie zaszły w światowej wymianie gospodarczej w ostatniej dekadzie. Obok samych reguł, poddanych przeglądowi i konsolidacji publikacja Incoterms® 2010 zawiera także nową klasyfikację i wskazówki dotyczące stosowania.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved