Komisje

powrót Publikacja

Jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie wraz z wzorcowymi formularzami
Wydanie 2010

Ostateczna wersja URDG 758 została przyjęta przez Komitet Wykonawczy ICC w dniu 3 grudnia 2009, a następnie zatwierdzona przez członków dwóch sponsorujących komisji. Reguły weszły w życie dnia 1 lipca 2010 roku. Mają one zastosowanie do każdej gwarancji i regwarancji, w której tekście zostały przywołane. Mogą być również stosowane jako zwyczaj handlowy lub jeśli wynika to logicznie z relacji biznesowych pomiędzy stronami gwarancji płatnej na żądanie lub regwarancji - w przypadkach, kiedy tak stanowi prawo właściwe dla gwarancji.

Język:

Kup

Cena
Dostępne formaty:
126 PLN
Druk:

Nowym Regułom towarzyszą modelowe wzory gwarancji i regwarancji, zamieszczone na końcu tej publikacji. Zakłada się, że z czasem staną się one nieodłącznym elementem nowych URDG 758 i towarzyszem ich użytkowników. Doświadczenie wskazuje, że kompleksowy, gotowy do użycia pakiet, składający się z przepisów i modelowych wzorów jest bardziej atrakcyjny dla użytkowników niż poprzednie, oddzielne publikacje ICC No 458 i No 503. Powinien on również przyczynić się do ujednolicania stosowanej praktyki.

W trakcie opracowywania modelowej gwarancji do nowych URDG 758 preferowana była uniformizacja, zamiast wprowadzania zróżnicowanych wzorów dla każdego rodzaju gwarancji. Gwarancje przetargowe, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, zwrotu kaucji gwarancyjnej, wykonania świadczeń gwarancyjnych i innego typu gwarancje płatne na żądanie mają ten sam charakter i podobne cechy. Użytkownicy URDG 758 mają oczywiście możliwość wzbogacenia jednolitego, modelowego wzoru o jedną lub więcej klauzul, zaproponowanych na końcu tej publikacji, takich jak klauzula redukcji kwoty dla gwarancji zwrotu zaliczki, a nawet opracowania dowolnej, zupełnie innej klauzuli.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved