Komisje

Publikacje

Kup
Klauzula siły wyższej MIH, Klauzula uciążliwości MIH

ICC Polska udostępnia Państwu kolejną publikację sfinalizowaną przez MIH w 2003 r. Zawarte w niej wzorce klauzuli siły wyższej (force majeure) oraz klauzuli uciążliwości(hardship) zostały sformułowane przez najlepszych specjalistów w omawianej dziedzinie, w sposób precyzyjny, jasny i wyczerpujący, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań i zagrożeń w obrocie zagranicznym. Zmierzają one do zapewnienia ochrony interesów stron umowy w wyważonym i sprawiedliwym zakresie.

 
czytaj więcej
Kup
Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Agencji Handlowej, Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Dystrybucji
Krótka wersja

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) udostępnia Państwu kolejną publikację poświęconą umowom modelowym dotyczącym międzynarodowych transakcji handlowych. W ubiegłym roku wydaliśmy w tym zakresie Umowę międzynarodowej sprzedaży towarów oraz klauzule siły wyższej i uciążliwości (publikacje MIH nr 556 i 650).

 
czytaj więcej
Zestaw narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji

Praktyczne narzędzia do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

 
czytaj więcej
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved