Komisje

powrót Aktualność

Relacja z konferencji: "Nowa Dyrektywa o jednolitym rynku cyfrowym – ACTA 2 czy reforma, która utknęła w pół drogi? Blokowanie stron internetowych – globalny status." 2019-09-27

Uprzejmie dziękujemy prelegentom za ciekawe wystąpienia oraz uczestnikom, zgromadzonym w licznym gronie, za udział i zainteresowanie zaproponowaną przez nas tematyką.

W konferencji zorganizowanej przez ICC Polska wzięli udział przedstawiciele podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich, przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania oraz prawnicy specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Gościliśmy również przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Konferencję otworzył pan dr Cezary Wiśniewski, Prezes ICC Polska, podkreślając znaczenie rozważań nad reformą prawa autorskiego. Następnie zabrał głos pan Oskar Tułodziecki, Przewodniczący Komisji Własności Intelektualnej ICC Polska, który przedstawił kilka uwag dotyczących historii reformy i konieczności praktycznej implementacji nowych przepisów. Pan Ted Shapiro, szef brukselskiego biura kancelarii prawnej Wiggin opowiedział o zmianach, jakie mogą wynikać dla platform cyfrowych z nowej Dyrektywy, jak również przedstawił szereg uwag o naturze dyrektywy. Następnie głos oddano Sarze Van Reempts z Motion Picture Association, organizacji walczącej z piractwem na całym świecie, zrzeszającej osoby i podmioty związane z kinematografią. Sara przedstawiła szereg informacji praktycznych na temat możliwości blokowania dostępu do stron naruszających prawa własności intelektualnej i wymiernych efektach tej metody. Polskojęzyczną część konferencji otworzyła pani Marta Wysokińska, counsel w kancelarii DWF Poland, kompleksowo omawiając Dyrektywę, w tym często pomijane artykuły obok tych budzących największe kontrowersje a dotyczących nowego prawa wydawców oraz obowiązków platform cyfrowych. Pan Oskar Tułodziecki poprowadził dyskusję na temat art. 17 Dyrektywy i skargi rządu polskiego na ten przepis, przedstawiając jej wielowątkową analizę. Pan Dominik Skoczek, Dyrektor SFP-ZAPA poruszył wątek proporcjonalnego wynagrodzenia dla twórców. Kwestia realnych strat, jakie działalność piracka wywołuje nie tylko w odniesieniu do sytuacji podmiotów uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej, ale i polskiej gospodarki, omówił pan Dariusz Kazberuk, Dyrektor prawny ds. programowych Platformy Canal+. Konferencję zamknęła prezentacja pani Teresy Wierzbowskiej, Prezes Stowarzyszenia Sygnał, na temat prac nad samoregulacją przemysłu reklamowego dotyczącą etycznego nabywania przestrzeni reklamowej w Internecie, aby pieniądze nie trafiały do podmiotów czerpiących przychody z nielegalnej dystrybucji treści.

 

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved