Komisje

powrót Aktualność

Skład Sądu ICC na kadencję 2024-2027 2024-07-04

Z radością informujemy, że na członków Sądu ICC reprezentujących Polskę, na kadencję 2024 -2027, zostali ponownie powołani:  

·       Małgorzata Surdek-Janicka (Wice-Prezes), 

·       Maciej Jamka (Członek Sądu),

·       Bartosz Krużewski (Zastępca Członka Sądu).

W imieniu ICC Polska, wszystkim ponownie powołanym członkom serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i gratulujemy ponownego powołania.

 

Informacja o członkach:

 

Małgorzata Surdek-Janicka jest arbitrem, założycielką SURDEK ARBITRATION i Wiceprezeską Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Jest także członkinią (Fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie oraz członkinią Komisji ICC ds. Arbitrażu i ADR.

 Przed założeniem własnej praktyki arbitrażowej jesienią 2022 roku Małgorzata była partnerem kierującym praktyką rozwiązywania sporów w CMS z 25-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie oraz członkinią globalnego zespołu Arbitrażu Międzynarodowego oraz globalnego zespołu Ubezpieczeń i Reasekuracji w CMS. Przez 10 lat pełniła funkcję członkini globalnego Zarządu CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP w Londynie reprezentując w nim zagraniczne biura CMS.

Małgorzata pełniła funkcję arbitra w sporach infrastrukturalnych i budowlanych, sporach post-M&A oraz sporach gospodarczych w energetyce, górnictwie, transporcie, bankowości, ubezpieczeniach i reasekuracji, nowych technologiach, handlu międzynarodowym i produkcji w postępowaniach według regulaminów arbitrażowych ICC, DIAC, SCC, VIAC, LCIA, FCC, UNCITRAL, SAKiG i Lewiatan, z udziałem stron z Europy Zachodniej i Wschodniej, Azji Centralnej, Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Reprezentowała również strony w arbitrażu inwestycyjnym (ostatnio jako wiodący penomocnik w sporze inwestycyjnym w branży górniczej na podstawie umowy rządów Polski i Kanady o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji).

Małgorzata jest częstym mówcą na konferencjach międzynarodowych (5th ICC European Arbitration Conference w Paryżu (2021), London International Disputes Week (2021), Prague Arbitration Day (2021), Vilnius Arbitration Day (2022), Tel-Aviv Arbitration Week (2022), Legal Business International Arbitration Summit w Londynie (2022), 43th ICC Institute of World Business Law Annual Conference (2023), 19th  Annual Leading Arbitrators’ Symposium on the Conduct of International Arbitration w Wiedniu (2024), 8th ICC European Conference on International Arbitration w Paryżu (2024), 2nd ADGM Civil Law Conference w Abu Dhabi (2024), Caucasus and Central Asia Construction Forum w Tbilisi (2024), GAR Live: Shanghai (2024).

Forbes Women Poland w 2021 r. docenił pozycję Małgorzaty Surdek-Janickiej w świecie biznesu i umieścił ją na liście 25 najlepszych prawniczek biznesu oraz liście 100 Kobiet roku 2021. Małgorzata została uznana przez Who is Who Legal, Chambers i Legal 500 za jednego z najbardziej wziętych arbitrów (Most-in-demand Arbitrator) oraz najlepszych prawników w kategoriach rozwiązywania sporów (Hall of Fame) i ubezpieczeń (Leading Individual). Użytkownicy arbitrażu i pełnomocnicy uważają ją za „jedną z najlepszych specjalistek w Polsce w dziedzinie arbitrażu międzynarodowego, charakteryzującą się wysokimi kompetencjami i profesjonalizmem w prowadzeniu postępowań”, „arbitrem najwyższej klasy” z „ogromnym doświadczeniem i własnym stylem”.

Maciej Jamka jest adwokatem praktykującym we wszystkich dziedzinach polskiego i międzynarodowego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu i sporów sądowych. Kieruje praktyką sporów sądowych i arbitrażowych w DWF Poland i z powodzeniem reprezentował klientów w niektórych z najważniejszych polskich spraw spornych. Reprezentował również Rzeczpospolitą Polską w wielu postępowaniach arbitrażowych dotyczących inwestycji (BIT) i doradzał dużym międzynarodowym firmom w sporach inwestycyjnych. Maciej ma bogate doświadczenie w doradzaniu klientom w postępowaniach arbitrażowych opartych na regulaminach renomowanych międzynarodowych instytucji, takich jak ICC, SCC, VIAC i UNCITRAL. Ponadto, znaczna część jego praktyki obejmuje spory budowlane, a on sam jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa budowlanego i wdrażania warunków FIDIC. Doradzał klientom z różnych branż, w tym przy dużych fuzjach i przejęciach. Wielokrotnie pełnił funkcję arbitra w międzynarodowych sporach gospodarczych, a w latach 2012-2018 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Był także Wiceprzewodniczącym Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w latach 2019-2021. Obecnie Maciej jest członkiem Sądu Arbitrażowego ICC oraz członkiem Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Jest konsekwentnie rekomendowany przez Chambers & Partners i Legal500, w tym od wielu lat jest wyróżniany w Band 1 tytułem "Most in demand arbitrators

Bartosz Krużewski jest adwokatem, partnerem w warszawskim biurze Clifford Chance, szefem praktyki procesowej w Warszawie i Europie. Należy do grona wiodących prawników w Polsce specjalizujących się w arbitrażu międzynarodowym, w szczególności w postępowaniach arbitrażowych na podstawie traktatów inwestycyjnych. Reprezentuje klientów w sprawach inwestycyjnych zarówno po stronie państwa jak i inwestorów wnoszących powództwa przeciwko państwu. Regularnie prowadzi spory budowlane, infrastrukturalne, post-M&A i w sektorze energetycznym.

Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Arbitrażowej ICC Polska i członka zarządu ICC Polska. Jest też członkiem Sądu Arbitrażowego ICC reprezentującym Polskę. Jest cenionym arbitrem w sprawach prowadzonych przed sądami instytucjonalnymi i ad hoc.

Według niezależnych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych, w tym Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA, należy do grona wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz restrukturyzacji i upadłości w Polsce.

 

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved