Commissions
Save the Date - 2019 Dispute Resolution in M&A Transactions Welcome to the new website of ICC Poland.

Save the Date - 2019 Dispute Resolution in M&A Transactions

read more

Welcome to the new website of ICC Poland.

We have a pleasure to announce the launch of the new website of ICC Poland.

read more
2019-04-01
Cykl szkoleń "Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"

Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji

Szkolenie uwzględnia planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 

ICC Poland we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i warszawskim zespołem międzynarodowej kancelarii Bird & Bird zaprasza na cykl szkoleń pt: 

"Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"

Bird & Bird poprowadzi cykl 2-dniowych kompleksowych szkoleń, nad którymi patronat objęło ICC Poland.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

Wykładowcami cyklu szkoleń są doświadczeni prawnicy kancelarii Bird & Bird: Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny) oraz Marcin Ajs, Monika Hughes, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

Szkolenie kończy się testem online, który ma być wykonany przez uczestników w terminie dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa, a osoby, które pomyślnie przejdą test online, certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu funkcji Compliance Officera. Radcy prawni i adwokaci otrzymują punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia i wszelkie dodatkowe pytania, należy kierować mailem do biura ZBP, na ręce Pana Pawła Pniewskiego: Pawel.Pniewski@zbp.pl

Koszt uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu wynosi: 1600 zł + VAT, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będą skutkowały istotnym zwiększeniem ryzyka, które może być skutecznie mitygowane poprzez wdrożenie odpowiednich procesów i procedur w ramach Compliance, a także powołanie Compliance Officera w organizacji.

 

Szczegółowy program 2-dniowego szkolenia dostępny jest na stronie.

read more

News

N

Events

E

Publications

P

Available to download!

The ICC Antitrust Compliance Toolkit

Download PDF
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved