Commissions

Events

Training

2017-12-13 | Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

SZKOLENIE ARBITRAŻ I ADR: Klauzule wielostopniowego rozwiązywania sporów w transakcjach handlowych
Lecturer: adw. dr Sabina Kubsik, r. pr. Piotr Golędzinowski

Komisja ADR serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach "KLAUZULE WIELOSTOPNIOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH".

 

Adresaci:

Prawnicy przedsiębiorstw, prawnicy zajmujący się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, prawnicy zajmujący się
sporządzaniem umów, a także prawnicy chcący specjalizować się w rozwiązywaniu sporów.
Przedmiot:
• Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do sporządzenia skutecznej klauzuli
wielostopniowego rozwiązywania sporów;
• Przedstawienie podstawowych informacji na temat metod pozasądowego rozwiązywania sporów – negocjacji,
mediacji, usług eksperckich, komisji rozjemczych oraz arbitrażu.


Tematy:


• Pozasądowe metody rozwiązywania sporów i korzyści z nich płynące;
• Cel i funkcja klauzuli wielostopniowego rozwiązywania sporów;
• Wyzwania stojące na drodze egzekwowalności klauzul wielostopniowych w Polsce, w tym kwestia związania stron
zapisem przewidującym oprócz arbitrażu także inne metody rozwiązywania sporów (komisje rozjemcze, mediacje,
negocjacje itd.) w ramach tzw. cooling-off period;
• Elementy skutecznej klauzuli wielostopniowej;
• „Patologiczne” klauzule wielostopniowe.


Prowadzący:


Członkowie Zarządu Komisji ADR ICC Polska: adw. dr Sabina Kubsik i r.pr. Piotr Golędzinowski.


Format:


Warsztaty w gronie do 20 uczestników obejmujące wstęp teoretyczny (prezentacje, wykład), a następnie ćwiczenia
praktyczne w formie studium przypadku (case studies) oraz dyskusja.


Koszt szkolenia:


250 zł + VAT lub 200 zł + VAT (dla członków ICC Polska).


Rejestracja:


Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy Komisji ADR ICC Polska: komisjaadr@iccpolska.pl do 8 grudnia 2017 r.
[Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.]

read more
Conference

2016-12-14 | K & L Gates, Pl. Małachowskiego 2, Warszawa

"ADR dla biznesu. Jak oszczędzać czas i pieniądze zarządzając ryzykiem sporów?"
Lecturer: Komisja ADR

Zaproszenie na konferencję inauguracyjną Komisji ADR ICC Polska

ICC Polska ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „ADR dla biznesu. Jak oszczędzać czas i pieniądze zarządzając ryzykiem sporów?”, która odbędzie się  14 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 14.00 – 18.00 w siedzibie Kancelarii K&L Gates w Warszawie przy Pl. Małachowskiego 2.

Temat wiodący konferencji to efektywne zarządzanie ryzkiem wystąpienia sporów w biznesie, poprzez zastosowanie mediacji, komisji rozjemczych, opinii eksperckich oraz innych, alternatywnych wobec sądu, narzędzi służących zapobieganiu, minimalizowaniu oraz rozwiązywaniu sytuacji spornych (alternative dispute resolution - ADR).

Konferencja będzie idealną okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu ADR, a także wymiany doświadczeń i poglądów na temat zarządzania ryzykiem sytuacji spornych (dispute management & resolution), pojawiających się w toku prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w relacji z kontrahentami jak i klientami, w tym w szczególności przy realizacji złożonych projektów i procesów inwestycyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 12 grudnia 2016 r. przy użyciu formularza rejestracyjnego. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie udziału od organizatora.

Ilość miejsc ograniczona.

 

read more
Training

2016-09-24 | Warsaw

Arbitration & ADR training the aPEERentice 2016

Application for the training course on international arbitration and ADR – a new initiative of the ICC Poland to take place in Warsaw this autumn – has opened. This course creates a unique opportunity for the participants to engulf themselves in the exploration of this specialist discipline.

read more

2016-07-15

Welcome to the new website of ICC Poland

We have a pleasure to announce the launch of the new website of ICC Poland. Our website will be further developed – with new features, such as publications or ICC alerts (newsletter), added soon in order to present the activities of ICC Poland to the wider public. We would like to cordially invite you to read about ICC Poland and - should you have any questions or suggestions – to contact us.

read more
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved